[ Strona główna ]

RACJE

DYLEMATY


Dylemat 1

"SKRZYPEK" - EKSPERYMENT FILOZOFICZNY

Czy prawo zarodka/embriona lub płodu do życia jest ważniejsze niż prawo kobiety do decydowania o własnym żyiu?


Tłumaczył Andrzej Lipiński, czyta Barbara Lipińska

Prawo kobiety do decydowania o własnym życiu ma większą wartość i jest ważniejsze niż prawo embriona do życia. Sądzimy tak przede wszystkim dlatego, że embrion/zarodek nie jest człowiekiem - nie zdaje sobie nawet sprawy z własnego istnienia - a płód nie jest w pełni człowiekiem, przynajmniej dokąd nie uzyska poczucia własnego istnienia i zdolności do życia poza organizmem matki, co - zdaniem specjalistów z zakresu medycyny prenatalnej - następuje dopiero po 22 tygodniu ciąży. Dopiero wtedy płód, jeśli urodzi się żywy, nazywany jest wcześniakiem i jest utrzymywany przy życiu dzięki zdobyczom noweoczesnej medycyny i technologii.

Na czym w takim razie polega dylemat? Otoż na tym, że choć 45 proc. Polaków obojga płci popiera aborcję na życzenie, to 47 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn jest jej przeciwnych, na ogół pod wpływem Kościoła katolickiego, którego zdaniem już zygota jest człowikiem i ma niezbywalne prawo do życia, nawet kosztem praw i wolności ciężarnej kobiety. Wybór zatem, jak w wieku innych przyapdkach, jest między racją i demokracją, między racjonalną oceną statusu ontycznego zarodka i poparciem dla praw kobiet a uznaniem prawa większośći kobiet do tego, by uwzględnić ich racje i przekonania, nawet jeśli są wadliwe poznawczo i nieautonomiczne moralnie. Pod uwagę należy również wziąć przesłanki prawno-polityczne. Wprowadzenie zakazu aborcji oznacza prezcież narzucenie wszystkim, bez względu na wyznanie lub jego brak, katolickiego, dogmatycznego punktu widzenia, co jest poważnym naruszeniem konstytucji RP oraz paktów i konwencji praw człowieka zakazujących wszelkich form dyskryminacji - jest zatem nie do przyęcia. Jak w takim razie pogodzic te wszystkie racje? Autor tych uwag ma w tej sprawie wyrobione zdanie, lecz celem tej rybryki jest przede wszytskim zachęcenie naszych gości do namyślu i poważnej debaty, wstrzymam się zatem od przedstawienia tutaj swojego zdania. Więcej na ten temat, w tym również nasze propozycje rozwiązania tego dylematu, nasi goście znajdą w kolejnym, styczniowym numerze Racji.

Czytelników zainteresowanych problemem uczłowieczenia zarodka i płodu zapraszamy do dyskusji, a także do przeczytania broszury pt. "Historia aborcji w Kościele katolickim", z której dowiecie się między innymi, żewspółczesne, dogmatyczne stanowisko Kościoła jest sprzeczne z poglądami wielu ojców Kościoła, w tym św. Towmasza z Akwinu, który uwazał, że dusza wstępuje w embrion płci męskiej dopiero w 40 dniu ciąży, a w płod żeński dopiero 80 dni po zapłodnieniu. Zapraszamy do lektury: [ Cała broszura ]


Racje - strona główna
Strona "Sapere Aude"