Jane Hurst

HISTORIA ABORCJI W KOŚCIELE KATOLICKIM
KATOLICY NA RZECZ WOLNEGO WYBORU

W obrębie Kościoła zawsze brakowało zgodności poglądów na kwestię aborcji. Większość wiernych sądzi, że obecne stanowisko Kościoła jest wynikiem niezmiennej, liczącej sobie dwa tysiące lat nauki. Mniemanie to jest błędne. Opinie Ojców Kościoła i teologów nigdy nie były w tym względzie jednomyślne. Dziś także trwa ten spór. Historia stanowiska Kościoła w kwestii aborcji ujawnia wzajemne ścieranie się opinii większości i mniejszości. Obecnie większość hierarchii kościelnej uważa, że zabieg przerwania ciąży stanowi ciężki grzech i zasługuje na ekskomunikę. Jednakże pogląd ten stał się częścią nauki Kościoła dopiero od czasu pontyfikatu Piusa IX-czyli od 1869 roku. Do tego momentu znacząca mniejszość teologów uważała, że aborcja jest we wczesnym etapie ciąży dopuszczalna, a zakaz aborcji wywodzi się z teologicznego błędu. Niniejsza praca omawia poglądy owych teologów zarówno w przeszłości, jak i w naszych czasach.


WSTĘP

 1. KOŚCIÓŁ: NAUCZYCIEL I PRAWODAWCA

 2. PYTANIE: CZY ABORCJA JEST ZABIJANIEM

 3. ABORCJA JAKO GRZECH SEKSUALNY

 4. SZEŚĆ PIEWRSZYCH WIEKÓW CHRZEŚCIJAŃSTWA (DO ROKU 600)

 5. OKRES ŚREDNIOWIECZA (600-1500)

 6. PIŚMIENNICTWO PENITENCJALNE

 7. PRAWO KANONICZNE

 8. OKRES PRZEDNOWOŻYTNY (1500-1750)

 9. CZASY WSPÓŁCZESNE

 10. PAPIESKA NIEOMYLNOŚĆ I ZASADA PODWÓJNEGO EFEKTU

 11. KONKLUZJA

 12. OBECNA SYTUACJA

 13. NIEOMYLNOŚĆ I ABORCJA

 14. SPRAWA SUMIENIA I PODSUMOWANIE

 15. ŚWIADOMY WYBÓRTowarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation