MOWY I ROZMOWY

Z Towarzystwem Humanistycznym i racjonalista.tv

[ Racje - strona główna ]

Zapraszamy do obejrzenia i wysluchania wybranych "mów i rozmów", które w większości przeprowadziliśmy i nagraliśmy we współpracy z racjonalista.tv. Współpracę tę zamierzamy kontynuować, ale w przyszłości będzimy też nagrywać własne materiały.


[ CFI's reasonable talk ]
[ TED - ideas worth spreading ]
[ Racjonalista.tv ]
[ 40 lat Żywotu Briana ]


ODURZENIE WŁADZĄ
Andrzej Dominiczak i Joanna Hańderek

Zdaniem gospodarza tej rozmowy żądza władzy i upojenie władzą to najwięksi wrogowie rozumu, więksi nawet niż religia. Wiara w bogów, religijne mity i dogmaty groźna jest i szkodliwa głownie dlatego, że jest pretekstem do sprawowania autorytarnej władzy, do narzucania nakazów i zakazów. Idea "sacrum", obietnica wiecznego życia i zagrożenie wiecznym potępieniem to tylko narzędzia tej władzy. Bez niej opowieści biblijne byłyby zwykłymi bajeczkami dla dzieci, jak historia o św. Mikołaju. Jest o czym pomyśleć w kraju, gdzie niemal każdy i każda pragnie władzy nad innymi: nie tylko w polityce - również w domu, w pracy i w życiu towarzyskim. Wszędzie.
Andrzej Dominiczak w rozmowie z Joanną Hańderek i Dariuszem Cycholem

CZY KOŚCIÓŁ KATOLICKI WCIĄŻ SPRAWUJE RZĄDY DUSZ W POLSCE?

Większość ateistów, antyklerykałów i działaczy na rzecz świeckości głęboko wierzy w potęgę Kościoła. Ich zdaniem ma on wielki wpływ nie tylko na politykę, ale również na prywatne poglądy, uczucia i wartości większości Polaków. Jeśli tak jest, to trudno się dziwić politykom, że tak gorlwie zaspokajają jego aspiracje i życzenia?!
Andrzej Dominiczak twierdzi, że to grożny mit. Jego zdaniem w Polsce tak naprawdę działają dwa, wrogie sobie Kościoły, a żaden z nich nie ma dużego wpływu na poglądy i postawy Polaków. Jest wprost przreciwnie - powiada gospodarz rozmowy - oba Kościoły populistycznie zabiegają o względy swoich wiernych, głosząc to, co jedni lub drudzy chcą usłyszeć. Zdaniem obojga gości w Polsce działa jeden kościół, tak zwany katolicyzm otwarty niewiele się różni od klerykalnych proto-faszystów, a obie frakcje wciąż niepodzielnie sprawują rządy dusz w Polsce. Ścierają się racje :)


ŚWIATOPOGLĄD CZY WŁADZA - O CO TOCZY SIĘ WOJNA

Dominiczak, Obirek, Kobyliński

Ksiądz Andrzej Kobyliński powiedział niedawno publicznie, że „w Polsce toczy się wojna światopoglądowa i że jedyne, co możemy zrobić, to spróbować ją ucywilizować”. Czy rzeczywiście? Czy biskup Jędraszewski nazywa osoby LGBT “tęczową zarazą” lub porównuje je do nazistów w obronie jakiegoś światopoglądu, czy raczej w walce o zachowanie słabnącej władzy Kościoła. Dlaczego spór jest tak żarliwy, a biskup tak nieprzejednany?! Czy konflikt można ucywilizować, gdy tak naprawdę - jak sugeruje Andrzej Dominiczak - jednym chodzi o władzę, a drugim o pełne wyzwolenie spod tej władzy?!CZY WARTO SIĘ ŁUDZIĆ NADZIEJĄ?

Dominiczak, Misiuna, Smoleń Starowieyska

Prowadzone przez nas pogłębione wywiady z osobami, które na wstępie deklarowały się jako wierzące i praktykujące, wykazały, że zdecydowana większość z nich nie tyle wierzy w tak zwane prawdy wiary, co ma nadzieję, że jest w nich coś, co można uznać za prawdę w zwykłym sensie. Czy jednak osoby te rzeczywiście mają lub żywią nadzieję, czy raczej łudzą się nadzieją, zdając sobie w pewnej mierze sprawę z tego, jak ich nadzieja jest słaba. Czy tak słaba nadzieja na życie wieczne i nagrodę za dobre uczynki może być źródłem pocieszenia, czy może wprost przeciwnie, jest źródłem stresu związanego z niepewnością i ucieczką przed prawdą, która tym bardziej rodzi lęk, im bardziej przed nią uciekamy. Taka przecież jest natura lęku.

O tych niełatwych problemach Andrzej Dominiczak rozmawia ze swoimi gośćmi, filozofami: Justyną Smoleń-Starowieyską i Bohdanem Misiuną.

DUCHOWOŚĆ ATEISTYCZNA

Andrzej Dominiczak w rozmowie ze Stanisławem Obirkiem i Andrzejem lipińskim

Andrzej Dominiczak uważa, że duchowość to współcześnie podświadome przypomnienie stanu w jakim byli zanurzeni ludzie pierwotni, nie mający narzędzi do zrozumienia zjawisk natury - stan lęku i urzeczenia, być może jeszcze pierwotniej podobny do tego, jaki żywią szympansy wygrażając burzy. Andrzej Lipiński, znany tłumacz literatury sekularystycznej i ateistycznej, śledzi w dziedzinie duchowości ateistycznej Sama Harrisa i Krishnamurtiego. Duchowość to tylko wewnętrzna i prywatna sprawa. Prof. Stanisław Obirek zabiera głos z punktu widzenia duchowości osoby wierzącej, jednak otwartej na dialog z ateistami i odrzucającej zdecydowanie roszczenia kleru kościoła katolickiego.

O CENZURZE

Joanna Hańderek w rozmowie z Felkisem Falkiem, Konradem szołajskim i Andrzejem Dominiczakiem

Kraj, w którym tylko 3 proc. miszkańców ceni sobie wolność głoszenia własnych poglądów, to raj dla cenzorów wszelkiego rodzaju: rządowych, pozarząowych i prywatnych. Cenzura przyjmuje rożnorodne formy. Bywa prewencyjna lub epresyjna, bywa poprawnościowa lub pragmatyczna, gdy odmawia się finansowania jakiegoś projektu lub nie dopuszcza do pokazania filmu na festiwalu. O konkrtenych przejawach zenzury i o cenzosrkiej mentalności prof. Hańderek rozmawia z reżyserami filmowymi Falkiem i Szołajskim oraz z Andrzejem Dominiczakiem, torego zdaniem wolność myśli, słowa i badań naukowych to wartości szczególnie wymagające ochrony w dzisiejszej Polsce. Ich wrogiem jest dzisiaj nie tylko religia - również lewica akademicka a w pewnym sensie wszyscy, którym są one obojętne.

O POPRAWNOŚI POLITYCZNEJ PÓŁ ŻARTEM

Dlaczego pół żartem? Otóż dlatego, że dyskurs polityczny w Polsce nie jest aż tak zideologizowany jak na Zachodzie. Poprawność, poza wąskimi kręgami, nie budzi u nas równie silnych emocji; nie jest surowo egzekwowana, ani gwałtownie zwalczana. Bywa groteskowa lub wręcz kuriozalna, ale i ciekawa lub inspirująca i , językowo i kulturowo. Jak rzadko która sporna kwestia nadaje się do rzeczowej rozmowy, pół żartem, ale i pół serio - inaczej być nie może, zwłaszcza gdy w rozmowie uczestniczą tak poważni rozmówcy jak prof. Joanna Hańderek i dr Bohdan Misiuna.

POMOC ŚWIATPOGLĄDOWA

Znany polski wolnomyśliciel, ateista i lewicowiec, Adam Cioch, zaproponował nam niezwykłą usługę. Jest nią pomoc światopoglądowa, czyli warsztat mogący zreperować lub rozwinąć wasz światopogląd. Propozycja jest na tyle atrakcyjna, że klientka zadzwoniła do Adama nawet podczas tego programu, prowadzonego przez Andrzeja Dominiczaka. Do warsztatu trafiają często problemy religijne. Adam Cioch nie narzuca swojego światopoglądu, ale zadaje sokratejskie pytania, pozwalające na przykład zakwestionować lęk przed piekłem, które traci na swej realności, gdy uświadomimy sobie choćby wielość religii wyznawanych przez ludzi.

SUSAN NEIMAN: RETINKING ENLIGHTENMENT

Moral philosopher Susan Neiman argues that a progressive political outlook depends on a return to a robust Enlightenment. In her opinion, Enlightenment is not opposed to faith but to fundamentalism, not to reverence but to dogma and idolatry. To be sure, some Enlightenment thinkers were passionate atheists, but even more were not. Even Voltaire held gratitude to a Deist God to be self-evident for anyone who isn‘t a base scoundrel. And Kant and Mendelssohn gave us some of the deeper examples of religious thought in modern history. The view that Enlightenment leads straight to soulless, Godless, mechanistic beings owes more to Counterenlightenment propaganda than anything else.

SEKULARYZACJA W KOŚCIELE

Niektóre kościoły protestanckie otwierają się na wszystkich: wierząych i niewierzących. Rośnie też liczba ateistów, którzy uczestniczą w praktykach religijnych. Dlaczego? Z wielu powodów zapewne, np. przez szacunek dla tradycji. Inna sprawa, ze nabożeństwa w tych kościołach, np. Duńskim Kościele Narodowym, mają niremal świecki charakter, a tamtejsi duchowni są na ogół liberalni. Sekularyzacja w kościołach to zjawisko z pewnością godne odnotowania. Czy zasługuje na naszą uwagę i poparcie? Rozmawiają: dr Halina Postek (znawczyni judaizmu) , Łukasz Skurczyński (protestant) i Andrzej Dominiczak - humanistyczny ateista.


ŚMIERĆ ATEISTY

Czym jest śmierć z perspektywy ateistycznej? Czy jest bardziej przerażająca? Czy ateiści boją się jej bardziej niż ludzie religijni? Jak sobie radzić ze śmiercią bliskich? Dlaczego racjonaliści organizują pogrzeby humanistyczne? Czy zaproponowany przez Andrzeja eksperyment myślowy ze „śmiertelną matką” może pomóc pogodzić się ze śmiercią? Albo ją oswoić? A może ze śmiercią wcale nie trzeba się godzić? Może bardziej ludzki i bardziej obiecujący na przyszłość jest bunt i niezgoda na mierć? A może, jak chciał Epikur, nie stanowi ona żadnego problemu? Czy rzeczywiście jest tak, że dokąd jesteśmy my, nie ma śmierci, a odkąd jest śmierć, to nie ma nas? Rozmawiają: Jusryna Smoleń Starowieyska i Andrzej Dominiczak. apraszamy do komentarzy na racjonalista.tv lub na YT.


POGLĄDY
CZY NIENAWIŚĆ?

Prof. Rafał Chwedoruk w rozmowie z Andrzejem Dominiczakiem

Czy grożą nam lub już nastały rządy autorytarne? Czy Polacy mają poglądy polityczne, czy może popierają lub odrzucają partie polityczne tylko w oparciu o emocje, głownie nienawiści? Prof, Chwedoruk raczej popiera PiS - Andrzej Dominiczak wprost przeciwnie, ale rozmowa i spór są merytoryczne. Czy ciekawe, oceńcie sami.

DORADZTWO FILOZOFICZNE

Justyna Smoleń-Starowieyska i Andrzej Dominiczak

Masz problem? Możesz z tym pójść do psychologa, ale możesz też udać się do filozofa. W Europie i w Stanach Zjednoczonych filozoficzne doradztwo z powodzeniem funkcjonuje jako alternatywa dla psychoterapii. W Polsce można już kształcić się w tym kierunku na kilku uniwersytetach. Czym jest doradztwo filozoficzne, czym różni się od psychoterapii, a w czym może jest do niej podobne? Na ten temat rozmawiają Justyna Smoleń – Starowieyska, która prowadzi doradztwo filozoficzne, oraz -mający doświadczenie jako psychoterapeuta – Andrzej Dominiczak.

REWOLUCJA AUTORYTARNA PiS

Red. Jacek Żakowski w rozmowie z Andrzejem Dominiczakiem

Fascynująca rozmowa Andrzeja Dominiczaka z Jackiem Źakowskim na temat zamachu PiS na mechanizmy demokratycznego państwa, na media i wolność słowa, na Trybunał Konstytucyjny i niezależność sądownictwa. Pojawia się w niej pytanie o to, kiedy Polacy się obudzą, bo obudzą się na pewno.


JAK POWSTAŁ TYGODNIK "FAKTYCZNIE"

Adam Cioch i Andrzej Dominiczak

Rozmawiamy ze współtwórcą nowego tygodnika "Faktycznie": pisma centrolewicowego, krytycznego wobec kościoła i religii , a moze nawet humanistycznego, jednak nie niszowego, a wprost przeciwnie, skierowanego do szerokiego kręgu myślących krytycznie czytelników. To ważne! w Polsce brakuje inteligentnych, rzetelnych i jednocześnie popularnych mediów społeczno-politycznych, co jest jedną z przyczyn pogłębiającej się przepaści między tak zwanymi elitami i również "tak zwanymi" zwykłymi ludźmi. Zapraszamy/polecamy !


WISŁOCKA, CZYLI JAK TO ZE SZTUKĄ KOCHANIA BYŁO

Konrad Szołajski i Andrzej Dominiczak

Reżyser Konrad Szołajski, znany już w Racjonalista.tv z serii programów o egzorcystach, tym razem napisał książkę o Wisłockiej. Całkiem możliwe, że "Sztuka kochania" Wisłockiej wywołała rewolucję w szarym i ascetycznym świecie PRLu i przyczyniła się do naszego uwolnienia się z tych oków. Konrad Szołajski i Andrzej Dominiczak mówią o tym, jaka była Wisłocka, a także analizują jej problemy z cenzurą, z niezrozumienie, z odrzuceniem przez część ówczesnych środowisk seksuologów i ginekologów. Czy sama Wisłocka była mistrzynią sztuki kochania? Czy zbudowała szczęśliwe życie? Czy była osobą wyzwoloną i pełną rezerwy do konserwatywnych tabu?


ZGNIŁY CZY RACJONALNY? RZECZ O KOMPROMISIE

Anna Grodzka i Andrzej Dominiczak

Czy dążenie do kompromisu to skłooność szlachetna i przejaw racjonalności, czy rodza zdrady ideałów? Na ten temat Andrzej Dominiczak rozmawia z Anną Grodzką. Za przykład wyklętego przez wielu ateistów i antyklerykałów kompromisu podaje swój projekt (poparty przez Kalisza i sporą część posłów i posłanek poprzedniego składu sejmu) dotyczący liberalizacji kar za obrazę uczuć religijnych. Mowa jest również o partii Razem, która zdaniem Andrzeja swoim ideologicznym zaślepieniem przyczyniła się do uzyskania przez PiS samodzielnej władzy. Anna Grodzka broni Razem, uznając, że jest coś w tym, aby nie idąc na żadne kompromisy „przewrócić stolik” obecnego systemu politycznego. Jakie padają argumenty? Kto ma rację? Przekonajcie się sami, oglądając tę dyskusję...


Racje - strona główna
Strona "Sapere Aude"
Symptoma