[ Strona główna ]

RACJE

Kwartalnik humanistyczny

AETYKUŁY PONADCZASOWE


Bertarnd Russell

ZARYS TEORII BEŁKOTU INTELEKTUALNEGO


Człowiek jest zwierzęciem rozumnym - tak mnie przynajmniej uczono. Przez całe swoje długie życie usilnie poszukiwałem dowodów potwierdzających to przekonanie, ale jak dotąd nie udało mi się ich znaleźć, choć prowadziłem poszukiwania w wielu krajach, na trzech kontynentach. Przeciwnie, widziałem i widzę, że świat coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. (...)

[ Przeczytaj cały artykuł ]


Richard Dawkins

RELIGIOL


Religiol jest silnym narkotykiem oddziałującym bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy. Nawet w niewielkich dawkach wywoływać może poważne zaburzenia zachowania, mające często charakter socjopatyczny lub autodestrukcyjny. Zażywanie religiolu powoduje zmiany w mózgu dziecka prowadzące do zaburzeń myślenia w wieku dorosłym. Może być również przyczyną występowania opornych na leczenie zespołów urojeniowych.

[ Przeczytaj cały artykuł ]


Erich Fromm

ALTERNATYWA - RENESANS HUMANIZMU


(...) Nie próbując niczego prorokować, wierzę, że dziś jest tylko jeden wybór dla współczesnego człowieka i dla ludzi na ziemi in toto: wybór pomiędzy barbarzyństwem a nowym renesansem humanizmu.

[ Przeczytaj cały artykuł ]


Bertrand Russell

CO MOŻEMY UCZYNIĆ?


Co możemy uczynić dla świata, póki żyjemy?

Wielu ludzi chciałoby pracować dla dobra ludzkości; opadają im jednak ręce, gdyż możliwości ich wydają się nieskończenie małe. Ogarnia ich rozpacz. Ci właśnie, których namiętności są najsilniejsze, najboleśniej odczuwają swą niemoc i beznadziejność życia i ulegają najprędzej ruinie duchowej.

[ Przeczytaj cały artykuł ]


Bertrand Russell

CZY RELIGIA WNIOSŁA POŻYTECZNY WKŁAD DO CYWILIZACJI


Mój pogląd na temat religii jest taki jak Lukrecjusza; uważam ją za chorobę zrodzoną z lęku i źródło niewypowiedzianych nieszczęść rodzaju ludzkiego. Nie mogę jednak zaprzeczyć, że wniosła ona pewien wkład do cywilizacji. W dawnych czasach na przykład pomogła naszym przodkom opracować kalendarz; sprawiła także, że kapłani egipscy tak starannie rejestrowali zaćmienia słońca, że w końcu nauczyli się je przewidywać. Te dwie zasługi religii gotów jestem uznać, nic mi jednak nie wiadomo o żadnych innych.

[ Przeczytaj cały artykuł ]


Bohdan Chwedeńczuk

DLACZEGO EUTANAZJA


W rozważaniach, które tu nastąpią, będę rozumiał przez eutanazję zabicie człowieka na jego żądanie przez lekarza. Definicja ta wymaga krótkiego komentarza. Mówię, po pierwsze drastycznie o zabiciu, by nie stosować eufemizmów (takich na przykład, jak "przyspieszenie śmierci" lub "pomoc w umieraniu"). Nakładam, po drugie, na eutanazję warunek, by było to zabicie pod dyktando woli zabijanego; warunek ten służy odróżnieniu eutanazji od morderstwa.

[ Przeczytaj cały artykuł ]


Barbara Stanosz

O RACJONALNOŚCI PRZEKONAŃ


Racjonalność, czyli rozumność, uważana jest od wieków za definicyjną cechę człowieka: Homo est animal rationale. Nie przeszkadza to nam nazywać nieracjonalnymi pewnych ludzkich zachowań i przekonań, choć logik jest gotów zarzucić takiej praktyce językowej bądź sprzeczność wewnętrzną, bądź błąd ekwiwokacji, polegający na używaniu bez ostrzeżenia tego samego słowa („racjonalny”) w dwu różnych znaczeniach.

[ Przeczytaj cały artykuł ]Racje - strona główna
Strona "Sapere Aude"