Andrzej Dominiczak
Bez miłosierdzia


P. L. Williams Watykan zdemaskowany


Bertrand Russell
Religia i nauka


Christopher Hitchens
Misjonarska miłośćEL Szaddaj
Sprzeczności w BibliiJames Haught
Święty koszmar
Piotr M. Napierała

ŻOŁNIERZ I FILOZOF

Tadeusz Kościuszko przeciw królom, carom i Kościołom


[ Zamawiam książkę emailem: humanizm@op.pl - cena: 20 zł. + 10 zł porto ][ Zamów książkę emailem: humanizm@op.pl - 25 zł + 5 zł. porto ]

"Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu; będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obłuda i zbrodniczość ich poczynań."

Tadeusz Kościuszko

O Tadeuszu Kościuszce napisano już bardzo wiele. Pisano o nim jako Naczelniku powstania, bojowniku o wolność Stanów Zjednoczonych, kobieciarzu i inżynierze artylerii. A przecież - o czym milczą wcześniejsze biografie - nad Kościuszkę z pola chwały wybijał się czasem inny Kościuszko: człowiek oświecenia, obrońca wolności i świeckości, nowoczesny obywatel, liberalny i demokratyczny patriota. Książka Piotra Napierały ma ambicję wypełnienia tej luki.

Jako oświeceniowy myśliciel Kościuszko nawoływał do budowy nowego świata, wolnego od opresji i ucisku, zwłaszcza zaś od dominacji Kościoła katolickiego, uważał bowiem, że "księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu, że będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obłuda i zbrodniczość ich poczynań, (…) a w ich podstawowym interesie leży mamienie ludu kłamstwami, strachem przed piekłem, dziwacznymi dogmatami oraz abstrakcyjnymi i niezrozumiałymi ideami teologicznymi".
Towarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation