Christopher Hitchens

MISJONARSKA MIŁOŚĆ

Matka Teresa w teorii i w praktyce


Polecamy w formie e-booka [ zamów książkę emailem: humanizm@op.pl; Cena 20 zł ]

Towarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation

Od pierwszych stron swojej książki HItchens bezkompromisowo rozprawia się z silnym na całym świecie mitem. Matka Teresa postrzegana jest jako wzór cnót moralnych; kobieta, która wyzbyła się jakichkolwiek aspiracji politycznych czy ekonomicznych i prawie całe życie spędziła w służbie ubogim. Zamiast tego idyllicznego obrazu, autor zapoznaje nas z Agnes Bojaxhiu - bo tak naprawdę nazywała się Matka Teresa - osobą cyniczną do granic możliwości, która nie waha się wspierać zbrodniczych dyktatur, przyjmować i zatrzymywać pieniędzy pochodzących z kradzieży, potajemnie chrzcić umierających wbrew ich woli, a przede wszystkim skazywać chorych powierzonych jej opiece na ból i cierpienie z powodu swej wiary w ich oczyszczającą moc.

Co zaskakujące, na potwierdzenie tez o politycznym zaangażowaniu Matki Teresy i jej walce o dominację Kościoła Hitchens nierzadko przytacza jej własne wypowiedzi. Pokazuje, że sama najczęściej nie kryła swych celów. Otwarcie mówiła o swych fundamentalistycznych poglądach. Otwarcie też je propagowała. To raczej media i opinia publiczna, traktujące ją jak świętą krowę, wolały nie zgłębiać sensu jej słów.

Poza tym, źródła, na które się powołuje autor, stanowią głównie relacje byłych współpracowników Matki Teresy oraz ludzi, którzy się z nią zetknęli. Pisarz wyłuskuje z nich wiele informacji o skandalicznym traktowaniu pacjentów i podwładnych, przypadkach defraudacji przekazywanych w dobrej wierze darowizn oraz o panującym w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia kulcie jego założycielki, przywołującym na myśl doniesienia ośrodków kontrkultowych o tzw. "sektach destrukcyjnych".

Tym, co Hitchensowi udało się najlepiej, jest ukazanie charakteru Matki Teresy oraz analiza klimatu świętości, jaki ją otacza i uniemożliwia rzetelną krytykę. Autor, opisując jej decyzje i zachowanie w najróżniejszych sytuacjach, obnaża jej cynizm oraz ukazuje jej niezawodny zmysł polityczny. Pokazuje też, jak Matka Teresa potrafiła zgrywać niezorientowaną w kwestiach politycznych osobę, gdy było jej to na rękę. W świetle przedstawionych przez pisarza faktów bywa to wręcz komiczne. Komiczne bywają też przytoczone reakcje mediów, ślepo popierających działania Matki Teresy, które w przypadku kogoś innego wywołałyby szczere i słuszne oburzenie.

Właśnie do osób, które chcą lepiej poznać tę postać oraz do ludzi, których intryguje bezkrytyczne akceptowanie czołobitnych wypowiedzi na jej temat, skierowana jest ta książka.