ROZDZIAŁ X

ŚWIADOMY WYBÓRKościół zawsze utrzymywał, że jego nauki mają na celu dostarczenie wiernym najlepszej informacji odnośnie Boskiego objawienia w Piśmie i tradycji tak, by osoba ludzka mogła na tym świecie wieść żywot moralny. Na temat indywidualnego osądu amerykańska Nowa encyklopedia katolicka pisze tak: "Katolicy wierzą, że żywe słowo Boga można odnaleźć w Kościele, a to w celu, by nie brał on na siebie indywidualnej odpowiedzialności za wiernego, lecz umożliwił mu dokonanie świadomego wyboru."

Staraliśmy się tu wyłożyć istotne problemy mogące zainteresować ludzi kierujących się własnym sumieniem. Jest prawem i obowiązkiem każdego katolika wziąć je pod uwagę. Richard P. Mc Brien pisze: "Jeżeli człowiek po namyśle, refleksji i modlitwie stwierdzi, że jego czy jej sumienie jest czyste mimo ewidentnego konfliktu z moralną nauką Kościoła, może on, a nawet powinien kierować się raczej tym, co mówi mu sumienie, niż tym, co głosi oficjalna nauka Kościoła."

Nie jest naszym celem formułowanie wniosków moralnych. Mamy raczej nadzieję, że każdy mężczyzna i każda kobieta, dokonawszy dogłębnego namysłu, po wewnętrznej refleksji i modlitwie, spróbuje samodzielnie rozwiązać owe niezgodności i brak konsekwencji, które otaczają doniosłą kwestię aborcji.Towarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation