[ Strona główna ]

RACJE

Numer 13

LUTY 2024


Julian Cribb

IDIOTKRACJAPoczątek XXI wieku godny jest uwagi ze względu na wyraźny wzrost liczby rządów gotowych działać wbrew interesom swoich wyborców oraz liczby wyborców gotowych głosować wbrew własnym interesom i wybierać takie rządy.

Ponieważ wykształcony, myślący i odpowiedzialny elektorat jest niezbędny dla każdej demokracji, która chce budować bezpieczną, racjonalną i zdrową przyszłość, można dojść do wniosku, że jeśli ten trend się utrzyma, trwający trzy wieki światowy eksperyment demokratyczny zakończy się niepowodzeniem.

To, czy niepowodzenie to można przypisać degradacji procesu demokratycznego przez globalne korporacje o rosnącym bogactwie i władzy, zwiększonemu egoizmowi w polityce i społeczeństwie, czy też coraz większej głupocie Homo sapiens XXI wieku, zarówno w polityce, jak i w życiu społecznymi, jest nadal przedmiotem debaty.

W książce Earth Detox (Cambridge University Press 2021) badam dowody na prawdziwość tej ostatniej hipotezy. Ludzie naprawdę są coraz mniej inteligentni; w większości są tak głupi, że rozumieją, iż grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony dziesięciu ogromnych, wzajemnie powiązanych mega zagrożeń.

W rezultacie wyborcy często wybierają rządy, które albo zwiększają te zagrożenia, albo są zbyt leniwe lub skorumpowane, aby je ograniczyć.

Dodaać trzeba koniecznie, że w ostatnich latach ludzkość żyje na co dzień w chmurze toksycznej chemii – chmurze pięć lub sześć razy większej niż nasze emisje klimatyczne i bardziej śmiercionośnej niż jakiekolwiek wcześniejsze zagrożenie dla ludzkiej egzystencji. Zanieczyszcenie środowiska, które według WHO każdego roku zabija ponad trzynaście milionów ludzi - najwyższa liczba zgonów z jednej przyczyny w historii ludzkości - i szkodzi zdrowiu milionów innych. Dlaczego wyborcy mieliby głosować za takim wynikiem dla siebie i swoich dzieci, wymaga wyjaśnienia.

Jednym z wyjaśnień może być to, że od pewneg czasu ludzka inteligencja - cecha, którą ludzie najbardziej szczycili się na przestrzeni wieków, stale się obmiża.

Po wyraźnym wzroście ludzkiej inteligencji w pierwszych trzech czwartych XX wieku - zjawisku znanemu jako efekt Flynna, od nazwiska psychologa z Nowej Zelandii, który je odkrył - najnowsze badania naukowe wskazują na wyraźny spadek mocy ludzkiego mózgu od 1975 roku.

Średnie tempo tegp spadku wynosiło około trzech punktów IQ na dekadę, co oznacza obniżenie średniej inteligencji o ok. 13.5 procent w latach 1975-2020. Tę ogólną tendencję potwierdzają wyniki badań prowadzonych w krajach, począwszr od Norwegii. Jak dotąd naukowcy nie byli w stanie z całą pewnością wskazać przyczyny tego godnego uwagi zjawiska. Twierdzą jedynie, że nie ma podłoża genetycznego i dlatego musi być spowodowana szkoldiwymi zmianami w środowisku i w życiu społecznym.

Wielkie pytanie brzmi: co tak bardzo zmieniło się w warunkach życia, że spowodowało tak rozległe uszkodzenia mózgu w ciągu ostatnich 45 lat?

Coraz więcej naukowców podejrzewa, że główną przyczyną jest fakt, że każdego roku 2,3 miliarda ton chemikaliów wytworzonych przez człowieka codziennie przenika do naszych płuc i naszego krwioobiegu, do żywności, wody, domów, miejsc pracy – do naszych ciał i naszych genów. Substancje, na których działanie, ze względu na ich powszechną dystrybucję narażeni są niemal wszyscy ludzie przez całe życie, od poczęcia do śmierci, i których w większości nie da się uniknąć.

Wpływ tych szkodliwych substancji jest potęgowany przez drugą, bliko powiązaną chemiczną plagę - substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (EDC), chemikalia przemysłowe, które wpływają na podstawowe procesy, takie jak wzrost, rozwój, płeć, zdolność do reprodukcji, otyłość i ryzyko chprób nowotworowych.

Naukowcy uważają obecnie, że trucizny szkodliwe dla układu nerwowego odgrywają znaczącą rolę w pandemii chorób mózgu, które stały się bardziej powszechne w ostatnich dziesięcioleciach - schorzeń takich jak autyzm i ADHD, choroba Alzheimera i Parkinsona, depresja, opóźniony rozwój i utrata inteligencji. Według różnych badań, choroby psychiczne I neurologiczne dotykają obecnie 800 milionów ludzi - co dziesiątą osobę - nakładając na światową gospodarkę ogromne i rosnące koszty opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Uszkodzenia mózgu powodowane przez chemikalia są znane od czasów starożytnego Rzymu i dobrze rozumiane przez naukę od dziesięcioleci. Ołów i rtęć były kiedyś głównymi sprawcami, ale w ostatnich czasach zostały wyparte przez niektóre pestycydy i chemikalia domowe, takie jak środki obniżające palność i tworzywa sztuczne. Znajdują się one obecnie we krwi i mózgach nienarodzonych dzieci i większości ludzkiej populacji.

Spadek o siedem punktów IQ sprawia, że przeciętny człowiek osiąga poziom inteligencji przeciętnego młodocianego przestępcy. Jest zatem prawdopodobne, że spadkowi ludzkiej inteligencji towarzyszy wzrost liczby zabójstw, gwałtów i brutalnych napaści - a także brak przezorności przy urnach wyborczych.

Udowodnienie, że szkodliwe chemikalia są odpowiedzialne za upadek demokracji, nie jest łatwiejsze niż udowodnienie, że papierosy powodują raka - ale powiązania te są coraz bardziej oczywiste dla wszystkich, którzy chcą sięna serio zastanowić. William Ockham zauważyłby, że ludzkie IQ spada w tym samym czasie, gdy toksyczne obciążenie społeczeństwa podwaja się, a jednocześnie okazuje się, że miliony wyborców nie są w stanie zrozumieć swoich własnych interesów, swojej odpowiedzialności, potrzeb społecznych, a nawet samych siebie. Rośnie również liczba wyborców, którzy od czasu do czasu podejmują próby obalenia lub sabotowania systemu politycznego, którego nie rozumieją. Nieinteligentnu wyborcy są także coraz bardziej podatni na dezinformację rozpowszechnianą grupy interesy, takie jak lobby petrochemiczne.

Zwolennicy demokracji od dawna twierdzą, że mają moralną i praktyczną przewagę nad autokracjami, jednak wraz ze spadkiem liczby inteligencji wyborców przewaga ta staje się coraz bardziej iluzoryczna. Jeśli demokracja ma przetrwać jako forma rządów, to pilnie trzeba zaradzić dalszemu ogłupianiu wyborców przez zaprzestanie zatruwania umysłów tolsycznymi substancjami i treściami wszelkiego rodzaju.


Julian Cribb jest australijskim pisarzem naukowym i autorem książki Earth Detox: jak i dlaczego musimy oczyścić Ziemię, UCP 2021.

Racje - strona główna
Strona "Sapere Aude"