WE WSPÓŁPRACY Z [ Free Inquiry ]


HUMANIZM - ATEIZM - RACJONALIZM

"Racje" są krytyczne i ateistyczne, ale otwarte i przyjazne; popierają naukę i dążą do racjonalności, ale nie kosztem wrażliwości społecznej i moralnej. Są etyczne, ideowe i poszukujące, ale przede wszystkim są wolne: od religii i ideologii, od wierzeń i dogmatów, od mitów, zabobonów i przesądów, zwłaszcza gdy są wrogie swobodnej, twórczej i krytycznej refleksji - wolności, którą nasi amerykańscy przyjaciele i partnerzy nazywają "Free Inquiry". W naszym piśmie znajdziecie artykuły filozoficzne i publicystyczne, myśli i poglądy poprawne i niepoprawne, jeśli tylko przemawiają za nimi poważne racje, co jednak nie znaczy, że stronić będzimy od humoru i satayry - i za nimi przemawiają poważne racje.

[ ZAPRASZAMY NA STRONY "RACJI" ]


J.A. Haught
Święty koszmar


A. Dominiczak
Bez miłosierdzia


P. L. Williams Watykan zdemaskowany

Piotr Naperała
Żołnierz i filozof


B. Russell
Religia i nauka


B. Devos
Byłem w Opus Dei


Ch. Hitchens
Misjonarska miłość

"SAPERE AUDE"
HUMANISTYCZNY THINK TANK

Center for Inquiry Transnational - Polska
&
TOWARZYSTWO
HUMANISTYCZNE


Misją naszych organizacji jest popieranie świeckości w oparciu o rozum, naukę, wolność myśli i wartości humanistyczne
Witamy na naszej stronie internetowej!

Uwaga! Ta strona może się nie spodobać dogmatycznym i autorytarnym fundamentalistom - religijnym lub niereligijnym![STRONA POLSKA]logo
"SAPERE AUDE"
HUMANIST THINK TANK

Center for Inquiry Transnational - Poland
&
POLISH HUMANIST
ASSOCIATION


The mission of the Center is to foster secular society based on reason, science, free inquiry and humanist valuesWelcome to our website!

Warning! You may dislike this site if you are a dogmatic and authoritarian fundamentalist - religious or irreligious![SITE IN ENGLISH]

Freevisitorcounters