Kanadyjscy psycholodzy wykazali, że kilka chwil patrzenia na "Myśliciela" prowadzi do osłabienia wiary religijnej, co w przypadku osób słabej wiary może oznaczać całkowitą jej utratę. Ostrzegamy!

Więcej na ten temat po angielsku: [ kliknij tutaj ]
(More on this subject in English: [ click here ]

Towarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation