KLUB "SAPERE AUDE"
CENTER FOR INQUIRY POLSKA
Działający przy Towarzystwie Humanistycznym klub "Sapere Aude" jest polską sekcją międzynarodowej organizacji Center for Inquiry z siedzibą w Amherst, w stanie Nowy Jork w USA.

Naszym celem iest obrona rozumu i wolności we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza zaś tam, gdzie są one szczególnie zagrożone w życiu prywatnym, społecznym i politycznym. W szczególności "Sapere Aude" popiera stosowanie metody naukowej do rozwiązywania zadań i problemów w większości dziedzin ludzkiej działalności.

Dążąc do realizacji swojej misji, "Sapere Aude" podejmuje wszelkiego rodzaju inicjatywy w celu upowszechnienia tych wartości i występuje z projektami racjonalnych i humanistycznych rozwiązań problemów społecznych, pedagogicznych, etycznych, politycznych i innych. Swoją misję społeczną i edukacyjną realizuje między innymi poprzez publikacje w periodykach i działalność wydawniczą, poświęconą w znacznej mierzy krytyce poglądów, obyczajów, mentalności i wszelkiej działalności inspirowanej przez religie i inne systemy oparte na irracjonalnych i antyhumanistycznych przekonaniach . We współpracy z innymi organizacjami zamierza także prowadzić lekcje etyki dla zainteresowanych uczniów szkół średnich.

Zgodnie z zasadą przyjętą przez organizację macierzystą w skali międzynarodowej, do Sapere Aude nie można przystąpić na zwykłych zasadach. Osoby zainteresowane naszą działalnością mogą uzyskać status "przyjaciela Sapere Aude". "Przyjaciele" będą informowani o naszej działalności i zapraszani do udziału w organizowanych przez nasze organizacje przedsięwzięciach: konferencjach, debatach, podróżach, kampaniach itp. Będą także mieli prawo do zakupu z rabatem wydawanych przy naszym udziale książek. "Nasi Przyjaciele" będą proszeni o dotacje na rzecz współpracującej z nami Fundacji "Książka i Prasa" w wysokości dostosowanej do swoich możliwości finansowych.

Zapraszamy do współpracy!

Andrzej Dominiczak

Dyrektor wykonawczy klubu "Sapere Aude"

1 Sapere aude (z łac. miej odwagę być mądrym) - łacińska sentencja autorstwa Horacego (Epistulae 1,2), która w całości brzmiała: Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe[1]. W liście do przyjaciela Maximusa Lolliusa, poeta daje rady - wszystkie zaczerpnięte z filozofii (aurea mediocritas) złotego wieku. Między nimi jest także zaproszenie, do postanowienia żeby być mądrym (v.40) i poświęceniu się studiom (nauce) i cnocie.

Wyrażenie to rozsławił filozof niemiecki Immanuel Kant, który z niego zrobił dewizę Oświecenia i zawarł w nim orędzie tego procesu historyczno-filozoficznego.

W swoim dziele z 1784 r. Odpowiedź na pytanie: Was ist Aufklärung? (Czym jest Oświecenie?) rzeczywiście daje definicję: Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawinioną jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa.

"Sapere aude - miej odwagę myśleć samodzielnie!" - to według Kanta głowne hasło Oświecenia. (Na podstawie Wikipedii opr. AD.)
Towarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation

Free counter and web stats