Sam Harris

ZAKŁADNICZKI BOGA


Kajalę Khidri o cudzołóstwo oskarżyła rodzina jej męża. Więziono ją przez sześć miesięcy w irackiej części Kurdystanu; torturowano ją i okaleczano: odcięto jej między innymi część nosa. Grożono, że po urodzeniu dziecka zostanie zamordowana. Dwóch z jej oprawców aresztowano po przylocie do Syrii, jednak zwolniono ich z aresztu przed upływem 24 godzin. Przedstawiciele władz stwierdzili, że ich zachowanie był podyktowane troską o honor rodziny. Nie postawiono im żadnych zarzutów.1

Armia Bożego Oporu (LRA – Lord’s Resistance Army), działająca w północnej Ugandzie, uprowadza dzieci, a dziewczynki zmusza do „małżeństwa”. Mężczyźni należący do armii mają całkowitą władzę nad swoimi „żonami” i „pomocami domowymi” Dziewczynki są gwałcone i narażone na inne formy przemocy.2

Gdy Mary Ann Kingston miała 13 lat, zmuszono ją do opuszczenia szkoły i rozpoczęcia przygotowań do małżeństwa. W wieku 16 lat wbrew swojej woli poślubiła swojego 33 letniego wuja. Zgodnie z tradycją sekty religijnej, do której należy rodzina dziewczyny, kazirodztwo jest zalecanym sposobem zachowania czystości krwi rodziny, której rodowód sięga ponoć Jezusa Chrystusa.

Gdy Mary Ann uciekła, jej ojciec zabrał ją na rancho położone przy granicy stanów Utah i Idaho, gdzie pobił ją dotkliwe skórzanym pasem. Zanim zemdlała, ojciec uderzył ją 28 razy. Liczba osób żyjących w rodzinach poligamicznych w Stanie Utah w USA jest szacowana na 50.0003.

W Polsce sąd apelacyjny w Krakowie uznał prawo męża do bicia żony, gdy działa on w trosce o dobro rodziny, na przykład wtedy, gdy jego zdaniem żona za późno wraca z pracy do domu. Sądy polskie nierzadko kierują się tak zwaną społeczną nauką kościoła, w myśl której małżeństwo i rodzina są święte, nawet wtedy, gdy są piekłem dla kobiet i dzieci, maltretowanych przez męża i ojca.

Przez tysiąclecia najznakomitsi myśliciele i teologowie zastanawiali się nad zagadką posłannictwa kobiet. Rezultatem była poligamia, sati4, honorowe zabójstwa, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, aranżowane małżeństwa, afirmacja dziewictwa, nakaz zakrywania twarzy, prześladowanie samotnych matek i inne formy psychicznej i fizycznej przemocy wobec kobiet. Choć niektóre z tych haniebnych praktyk są starsze niż współczesne religie, i jak się zdaje mają swoje źródło w ludzkiej biologii, to jednak religia jest bezsprzecznie źródłem wielu uświęconych tradycją postaw wobec kobiet, które nie występują w świecie zwierząt.

Zgodnie z przekonaniem panującym w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, mężczyzna został stworzony na podobieństwo Boga, natomiast kobieta została stworzona na podobieństwo mężczyzny, w związku z czym jej człowieczeństwo jest niepełne i wtórne wobec człowieczeństwa mężczyzny (Księga Rodzaju: 2:21-22; Koran 4:1; 39:6; 7:189). Ze wszystkich zwierząt kobieta została stworzona jako ostatnia, jednak jako pierwsza została stworzona do grzechu (Księga Rodzaju 3:12). Zgodnie ze Starym Testamentem życie kobiety jest warte połowę lub dwie trzecie tego, co życie mężczyzny (Księga Kapłańska 27). Koran głosi, że potrzeba świadectwa dwóch kobiet, by zrównoważyć świadectwo jednego mężczyzny (Koran 2:282), natomiast każdej dziewczynce należy się jedynie połowa spadku otrzymanego przez chłopca (Koran 4:11). W dziesięciu przykazaniach Bóg głosi, że kobieta jest własnością swojego męża, tak samo jak jego dom, jego woły i jego niewolnicy (Księga Wyjścia 20:17; Księga Powtórzonego Praca 5:21).

Bóg Abrahama orzekł, że przeznaczeniem kobiety jest podporządkować się woli ojca aż do momentu wyjścia za mąż; odtąd ma się podporządkować woli męża. Święty Paweł napisał: “Żony niechaj będą poddane swym mężom jak pan Bogu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus jest głową kościoła: On Zbawca Ciała. Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim” (List do Efezjan 5:22-24). To samo przesłanie znajdujemy w Koranie, który ponadto zaleca, by nieposłuszne żony odprawić (4:33). W islamie tradycja podporządkowania kobiet mężczyznom znajduje się najwyrazistsze odzwierciedlenie w pismach Al.-Ghazali’ego, być może najbardziej wpływowego muzułmańskiego filozofa od czasu Mahometa. A oto garść pouczeń, jakich ten wielki nauczyciel udziela muzułmańskim kobietom:

Kobieta powinna pozostawać w domu i zajmować się przędzeniem wełny. Nie powinna wychodzić zbyt często, ani utrzymywać kontaktów z sąsiadami. Może ich odwiedzać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Powinna dbać o swojego męża i okazywać mu szacunek, gdy jest obok niej, i gdy go nie ma. Powinna dążyć do zaspokojenia jego potrzeb każdego wieczora. Nie wolno jej opuszczać domu bez pozwolenia męża, a gdy takie pozwolenie otrzyma, powinna wychodzić z domu niezauważona. Powinna wtedy przywdziać stare ubrania, poruszać się pustymi ulicami i omijać rynek. Powinna się nadto upewnić, że nikt nie usłyszy jej głosu ani jej nie rozpozna. Nie wolno jej rozmawiać z przyjaciółmi męża, nawet gdy jest w potrzebie. Jej jedyną troską winna być jej cnota, jej dom, jej modlitwy oraz post. Jeżeli przyjaciel jej męża zapuka do drzwi pod nieobecność męża, nie może go wpuścić ani mu odpowiedzieć. Winna tak czynić w trosce o swój honor i o honor swojego męża. Powinna być zawsze czysta i gotowa do zaspokojenia potrzeb cielesnych swojego męża.5

Pomyślmy o wspaniałym życia afgańskich kobiet pod rządami talibów lub o muzułmańskich kobietach, które muszą zasłaniać twarz, a zrozumiemy że sposób myślenia zaprezentowany w pismach Al-Ghazali wciąż silnie oddziałuje na rzeczywistość.

To religia (a szczególnie trzy wielkie religie monoteistyczne) jest odpowiedzialna za demonizację kobiecej seksualności i przedstawianie kobiety jako moralnie oraz intelektualnie podległej mężczyźnie. Kobieta może splamić honor mężczyzny nieodpowiednim spojrzeniem, może też pozbawić go honoru poprzez brak seksualnej rozwagi. Z tego punktu widzenia, gwałt jest zbrodnią, którą mężczyzna popełnia wobec honoru drugiego mężczyzn. Kobiet jest jedynie narzędziem zniewagi, a często też winną przyzwolenia na gwałt – poprzez bycie zbyt zalotną lub w przebiegły sposób dopuszczającą się zdrady.

W Księdze Powtórzonego Prawa napisane jest, że jeśli ofiara gwałtu nie krzyczy wystarczająco głośno, powinna zostać ukamienowana jako współwinna swej hańby (Księga powtórzonego prawa 22:24). Każda córka jest potencjalną nierządnicą pijaną krwią prawych mężczyzn – Dalila, Izebel, Salome. W związku z tym każda dziewczynka powinna być ujarzmiona i trzymana w zamknięciu zanim ulegnie szatanowi co leży w jej naturze. Zgodnie z tym, co głosi Biblia przeznaczeniem kobiety na ziemi jest służyć mężczyźnie, wydawać na świat jego dzieci, utrzymywać ich domostwa w czystości i – co najważniejsze – nie dopuszczać się zdrady poprzez stanie się przedmiotem seksualnej przyjemności innego mężczyzny. Mężczyzna musi więc chronić swoją kobietę przed pazernością swych braci. Natomiast każda kobieta powinna wypełnić swój najświętszy obowiązek – wydać na świat syna.

Jeśli kiedykolwiek chcemy osiągnąć prawdziwą równość i szacunek pomiędzy płciami, to z pewnością nie powinniśmy się kierować wskazaniami naszych świętych ksiąg. Powinniśmy się raczej zastanowić, czy upowszechnianie ksiąg tak niemoralnych i sprzecznych ze współczesnym systemem wartości, nie powinno być objęte ograniczeniami, jakie dotąd zarezerwowano dla niewinnych przedstawień nastawionych na wzbudzanie podniecenia seksualnego. Z pewnością w każdym razie powinniśmy chronić przed nimi nasze dzieci.

1 Informacja ze strony internetowej Amnesty International

2 Informacja ze strony internetowej Amnesty International

3 J. Nichols. "Wives suing to bring end to abuse under polygamy." The Arizona Republic. 15.10.2003.

5 Hinduski zwyczaj polegający na spaleniu wdowy wraz ze zmarłym mężem.

5 Ibn Warraq, Why I am not Muslim, Prometheus Books 1995s. 300.


Pierwsza strona
Raport CPK

Free counter and web stats