Jim Underdown

BOZON HIGGSA - CZĄSTKA BEZBOŻNAWielu naszych czytelników wzdraga się zapewne, czytając doniesienia o odkryciu tzw. boskiej cząstki (god particle). Nazwa ta nie ma żadnej wartości opisowej, nie ma nic wspólnego z tym, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, a człowiek, który ją wymyślił – laureat Nagrody Nobla Leon Lederman – tak naprawdę użył określenia „cholerna cząstka” (goddam particle), poirytowany jej nieuchwytnością. Dodajmy jeszcze, że „tytułowy Peter Higgs” jest ateistą, jak większość wybitnych naukowców.

Boska cząstka?! Dajcie spokój! Jeśli już, to nowe i przytłaczające dowody na jej istnienie usuwają boga w jeszcze ciemniejszy kąt niż ten, w którym przebywał dotąd. Nowe odkrycie odpowiada na kolejne pytanie o to, jak działa wszechświat i jak nie działa Bóg; pozwala nam także skupić się na ścieżce prowadzącej do kolejnych odkryć na temat natury masy, czasu i przestrzeni. Uzyskanie dowodu na istnienie bozonu Higgsa sprawia, że idea Boga staje się jeszcze mniej ważna.

Ten krok na drodze do lepszego rozumieniu natury odsuwa Boga na głęboki margines również dlatego, że nie ma on żadnej mocy predyktywnej ani wyjaśniającej. Nauka wprost przeciwnie! Jej dziełem są cudownie dokładne prognozy na temat współoddziaływania materii i energii. Nauka wyjaśnia z wielką dokładnością, jak i dlaczego trwa życie, jak poruszają się planety, jak zachowują się fale i mnóstwo innych zjawisk, które wpływają na nasze codzienne życie.

Z drugiej strony Bóg (przynajmniej Bóg Abrahama) jest istotą kapryśną i nie udziela żadnych wyjaśnień, które mogłyby rzucić światło na przyszłe wydarzenia. Jednego dnia topi pobożnych chrześcijan w powodzi, innego  sprawia, że równie pobożni muzułmanie tracą życie pod gruzami domów zniszczonych podczas trzęsienia ziemi. Co Bóg zrobi w dniu jutrzejszym? Tego nie wiemy nigdy.

Bozon Higgsa nie jest „boską cząstką”! Nie jest nią w najmniejszym nawet stopniu! Jest „cząstką nauki”. To nauka przewidziała i potwierdziła jego istnienie i nauka zbudowała Wielki Zderzacz Hadronów, który go wygenerował.

Szampana po tym odkryciu pito jak świat szeroki w laboratoriach, uniwersytetach i innych instytucjach naukowych, tymczasem zwolennicy boga poszukują kolejnej luki w naszej wiedzy – czegoś muszą się trzymać!

Tłumaczenie i adaptacja
Andrzej Dominiczak
Towarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation