[ Strona główna ]

RACJE

na wybory

PAŹDZIERNIK 2023


Joanna Hańderek

Nr 8 na liście lewicy w KrakowieKandyduję do sejmu, ponieważ dobrze wiem, że wykluczenia to nasz największy problem cywilizacyjny i hamulec na drodze do zrównoważonego rozwoju. Zamiast wojen politycznych potrzebujemy mądrej polityki przyszłości. Musimy odsunął PiS od władzy nie tylko dlatego, że niszczy prawo, ale dlatego, że okrada nas z przyszłości. Kandyduję do sejmu ponieważ mam doświadczenie aktywistyczne i wiem czym jest wykluczenie. Jestem na 8 miejscu, a oto moich 8 powodów dla których zdecydowałam się na działanie i polityczne zmaganie o naszą przyszłość. Odzyskanie sądownictwa, mediów i stabilizacji nie wiąże się z samym odsunięciem PiS od władzy, ale oznacza wprowadzenie konkretnego programu politycznego.

  1. Nie ma demokraci bez równości płci, stop wykluczeniu kobiet ze względu na płeć. Równe płace to konstytucyjne prawo każdego. Prawa reprodukcyjne: decydowanie o własnym ciele, prawo do aborcji, prawo do instytucjonalnego wsparcia dla matek (żłobki, przedszkola), walka z karą za macierzyństwo – płatne urlopy macierzyńskie, wsparcie w powrocie do pracy, umożliwienie młodym mamą na pracę w pełnym wymiarze godzin przy równoczesnym zachowaniu elastyczności godzin pracy – to podstawowe prawa, które muszą zostać zagwarantowane kobietom.

  2. Nie ma wolnego społeczeństwa gdzie panuje ablezim. Osoby z niepełnosprawnością stwarza społeczestwo budujące bariery architektoniczne, instytucjonalne. Wprowadzenie asystentów dla osób z niepełnosprawnością do minimum społecznego wsparcia i wolności. Wprowadzenie do szkół języka migowego, asystentów dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcie, szkoły koodukacyjne to oczywistość zaniedbywana w naszym państwie. Czas zmienić ten problem raz na zawsze.

  3. Nie ma liberalizmu bez społecznej polityki wsparcia osób w wieku senioralnym. Asystent dla seniora/ki niosący pomoc w codziennym życiu, walka z przemocą domową stosowaną wobec osób wieku senioralnym, monitoring zagrożeń osób w wieku senioralnym to podstawowe kwestie cywilizacyjne, które muszą zostać wprowadzone.

  4. Nie ma społeczeństwa bez przyszłości. Kryzys klimatyczny, który już trwa, nie może być zapomniany przez politykę. Polityka klimatyczna, przejście na energię czystą, dotacje do czystego rolnictwa – ekologicznego, roślinnego, oraz czystego mięsa (pochodzącego z laboratorium, a nie z ciał zabijanych zwierząt) to priorytety i minimum jakie musi być spełnione, jeżeli chcemy zatrzymać najpoważniejsze skutki katastrofy klimatycznej.

  5. Nie ma człowieczeństwa bez dobrostanu zwierząt. Delegalizacja myślistwa, ferm przemysłowych, czy zamknięcie hodowli zwierząt na futra to walka nie tylko o same zwierzęta, ale również to walka o zatrzymanie niszczenia świata.

  6. Nie ma humanizmu, gdy czerpiemy zyski i satysfakcję z cierpienia innych. Zakaz wykorzystywania koni w celach rekreacyjnych, zakaz tresowania i wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Kontrola hodowli zwierząt z rodowodem (psy, koty) to podstawa w zatrzymaniu wyzysku i katowania zwierząt traktowanych jak reproduktory, zabawki i rzecz. Społeczeństwo oparte na krzywdzie i wyzysku nie może rozwijać się w sposób stabilny.

  7. Nie ma państwa, gdy wycinane są lasy, doprowadzające do pustynnienia i obniżania jakości życia. Lasy, parki, łąki, tereny zielone to nasze dziedzictwo narodowe, gwarantujące, że nasze dzieci i wnuki będą miały czym oddychać. Dość z wycinaniem płuc naszego kraju.

  8. Nie ma przyszłości bez odpowiedniej edukacji. Młodzieżowy strajk klimatyczny wyraźnie określił co jest najważniejsze: edukacja klimatyczna, wiedza o ekologii, środowisku i klimacie. To podstawa, która musi znaleźć swoje miejsce w nauczaniu.

Racje - strona główna
Strona "Sapere Aude"