Raport i Rekomendacje


 1. Andrzej Dominiczak: Dlaczego prawa i wolności młodzieży?
  Czy młodzież jako grupa społeczna zawsze istniała i czy musi istnieć? Czy młodzież jest głupia? Czy większość młodych ludzi to przestępcy lub potencjalni przestępcy?
 2. Bohdan Chwedeńczuk: Uwagi o wolności i odpowiedzialności
 3. Barbara Stanosz: Mamy takie prawa jakie chcemy
 4. Bohdan Misiuna: Niech będzie tak, jak być powinno
 5. Michał Szymańczak: Od prawa do życia, do prawa do samostanowienia
  (o ewolucji praw dzieci)

Autorzy: Przemysław Gronowski, Anna Rosińska

 1. Prawa i wolności młodzieży w Konstytucji i w Prawie Międzynarodowym
 2. Prawa i wolności młodzieży w prawie karnym
  (Odpowiedzialność karna nieletnich)
 3. Prawa i wolności młodzieży w prawie cywilnym
  (Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych
 4. Prawa i wolności młodzieży w prawie rodzinnym i opiekuńczym
  (Małżeństwo,władza rodzicielska)
 5. Prawa i wolności systemie oświaty
 6. Prawa i wolności w systemie ochrony zdrowia
 7. Prawa i wolności na rynku pracy
 8. Prawa i wolności młodzieży w życiu publicznym
  (Udział w stowarzyszeniach)
 9. System ewidencji i dowody osobiste