List otwarty w obronie rozumu

do Pani Jolanty Fedak Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,

Podległa Pani Minister instytucja publiczna Urzędy Pracy zamieściła na swojej stronie internetowej dokument zatytułowany: Klasyfikacja zawodów i specjalności. Dokument ten, powstały w wyniku realizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 265 poz. 2644), sankcjonuje wykonywanie w Polsce zawodów na niej umieszczonych oraz, wyjątkowo precyzyjnie, określa co stanowi esencję wykonywania tychże zawodów.

Niżej podpisani uważają za skandaliczne umieszczenie na tej liście szeregu profesji niemających nic wspólnego z cywilizacją XXI wieku, a już na pewno z oficjalnie głoszoną przez Rząd RP ideą tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy.

Do takich pozycji należą np. "zawody": astrolog, wróżbita, bioenergoterapeuta, refleksolog, radiesteta itp. Przytaczamy poniżej, w pełnym brzmieniu, dwa z tych wpisów:

Astrolog (Kod:514901)

Synteza:

Bada wpływ poszczególnych planet układu słonecznego i gwiazd stałych na środowisko ziemskie; określa i analizuje zarówno fizyczną, jak i psychiczną sferę zjawisk wywoływanych przez oddziaływanie określonych konfiguracji planetarnych i gwiezdnych w celu uzyskania informacji dotyczących najczęściej człowieka - jego zdrowia, psychiki i losu oraz danych przydatnych w innych dziedzinach życia, takich jak meteorologia czy uprawa roślin.

Zadania zawodowe:

Dodatkowe zadania zawodowe:

Wróżbita (Kod:514903)

Synteza:

Świadomie wykorzystując wrodzone uzdolnienia do działania w obszarze zjawisk nadprzyrodzonych, dokonuje wglądu w przeszłe i przyszłe wydarzenia przy zastosowaniu ukształtowanych przez tradycję różnych form wróżenia, takich jak: karty (zwłaszcza tarot), kabała, I-cing (zgodnie ze starochińską "Księgą przemian"), chiromancja (wróżenie z ręki), katoptromancja i krystalomancja (przepowiadanie przyszłości za pomocą zwierciadła lub kryształu) itp.

Zadania zawodowe:

Dodatkowe zadania zawodowe:

Stwierdzamy, że teksty tych wpisów są całkowicie pozbawione podstaw racjonalnego myślenia, zawierają elementarne błędy naukowe i przyczyniają się do szerzenia zabobonów i pseudonaukowego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Umożliwiają też, osobom parającym się praktyką znachorską, powoływanie się na wspomniany dokument w przypadku wykrycia ich działalności naruszającej prawo, np. prowadzenia szkodliwych praktyk "leczniczych" (porównaj Zadania zawodowe astrologa).

Zwracamy uwagę, że zalegalizowana w rozporządzeniu definicja radiestezji, jako jednego z rodzajów rzemiosła, była powodem dopuszczenia przez Sąd Najwyższy opinii radiestety na równi z opiniami innych biegłych sądowych (Uchwała SN z dn. 30.10.1985, sygn. akt SN III CZP 59/85).

Stwierdzamy, że publikacja dokumentu "Klasyfikacja zawodów i specjalności - opisy grup i zawodów" na stronie internetowej podległej Pani Minister ośmiesza Pani urząd, a przez to narusza powagę Rzeczpospolitej.

Stwierdzamy, że marnotrawienie publicznych pieniędzy lub środków płynących z Unii Europejskiej na tworzenie tego rodzaju absurdalnych dokumentów powinno być karalne. Dlatego domagamy się ujawnienia winnych tego skandalu.

Na skutek światowych zawirowań gospodarczych Polska znalazła się w sytuacji, z której wyjście będzie niezwykle trudne. Nie pomogą nam w tym wróżbici i szamani, ale inżynierowie, naukowcy, nauczyciele, lekarze i wszyscy ciężko pracujący ludzie różnych zawodów. Umieszczenie ich na tej samej liście co astrologów i refleksologów przez konstytucyjne władze Polski, uważamy za obrazę.

W imieniu tych wszystkich domagamy się przeprosin i usunięcia tych "zawodów" z Klasyfikacji.


Do tej pory pod listem podpisało się 2041 osób.


Free counter and web stats