Wyniki ankiety na temat praw i wolności młodzieży

 1. Czy twoim zdaniem młodzież powinna mieć więcej praw i wolności niż dzieci?

 1. nie - 2%
 2. tak, ale w niewielkim stopniu - 36,4%
 3. tak, młodzież powinna mieć znacznie więcej praw i wolności niż dzieci - 52,8%
 4. tak, młodzież powinna mieć te same ( z niewielkimi wyjątkami) prawa i wolności co dorośli - 8,8%

 1. Jeśli uważasz, że prawa i wolności młodzieży powinny być rozszerzone, to od jakiego wieku te rozszerzone uprawnienia powinny przysługiwać?

 1. od ukończenia 14 lat - 4%
 2. 15 lat - 26,4%
 3. 16 lat - 69,6%

 1. Czy uważasz, że każdy kto osiągnie wiek uprawniający do rozszerzonych praw i wolności powinien mieć prawo zwrócić się do sądu o uzyskanie pełni praw obywatelskich?

 1. nie - 28,2%
 2. tak, pod warunkiem zawarcia małżeństwa - 4,4%
 3. tak, pod warunkiem posiadania środków utrzymania - 19,8%
 4. tak, pod warunkiem zdania specjalnego egzaminu obywatelskiego - 13,8%
 5. tak, pod warunkiem spełnienia wszystkich powyższych warunków (c, d, e) - 33,8%

 1. Czy zgadzasz się, że młodzież powinna mieć prawo do udziału w wyborach pod warunkiem zdania specjalnego, organizowanego przez władze, egzaminu obywatelskiego?

 1. nie - 45,6%
 2. tak - 54,4%

 1. Czy uważasz, że każdy kto osiągnie wiek uprawniający do rozszerzonych praw i wolności, powinien mieć prawo do wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na swój zabieg operacyjny, lub inne leczenie?
 2. a) tak - 83,2%

  b) nie - 16,8%

   

 3. Obowiązek szkolny obejmuje dzisiaj wszystkich do ukończenia 18 lat. Czy opowiadasz się za skróceniem okresu przymusowego pobierania nauki?

 1. nie - 76,8%
 2. tak, obowiązkowa powinna być tylko szkoła podstawowa - 8%
 3. tak, obowiązkowe powinno być ukończenie gimnazjum - 15,2%

 1. Czy Twoim zdaniem młodzież powinna otrzymać prawo do decydowania o tym, jakich przedmiotów uczy się w szkole?

 1. nie - 3,2%
 2. tak, ale w niewielkim zakresie (20% przedmiotów) - 38%
 3. tak, w znacznym stopniu ( do 50% przedmiotów) - 58,8%

 1. Czy jesteś za tym, żeby młodzież miała prawo prowadzić działalność gospodarczą?

 1. nie - 24,8%
 2. tak - 23,6%
 3. tak, ale tylko w razie przyznania przez sąd pełni praw obywatelskich - 51,6%

 1. Czy jesteś za tym, żeby młodzież miała prawo wyzwolić się spod władzy rodzicielskiej

a) nie - 28%

 1. tak - 11,2%
 2. tak, ale tylko w wypadku posiadania środków utrzymania - 60,8%

 1. Czy jesteś za wprowadzeniem pewnych ograniczeń wolności młodzieży, takich jak “akcja małolat” ?

a) nie - 41,2%

 1. tak - 58,8%

 1. Czy uważasz, że każdy kto osiągnie wiek uprawniający do rozszerzonych praw i wolności powinien mieć prawo do zawarcia małżeństwa?

 1. nie - 12,8%
 2. tak, bez ograniczeń - 9,2%
 3. tak, ale za zgodą rodziców - 7,6%
 4. tak, ale za zgodą sądu - 8,4%
 5. tak, w razie ciąży partnerki - 7,2%
 6. Tak, ale pod warunkiem posiadania środków utrzymania - 20,8%
 7. tak, pod warunkiem spełnienia następujących, wyżej wymienionych warunków: (podaj litery) - 32%

Free counter and web stats