ROZDZIAŁ VIII

NIEOMYLNOŚĆ I ABORCJA


Aby zostać przez kościół uznaną za nieomylną, papieska deklaracja winna mieć charakter uroczysty, wiązać się z kwestiami wiary i moralności w zakresie pełnienia funkcji urzędu nauczycielskiego, winna być ponadto skierowana do całego Kościoła ex cathedra. Jeśli nie zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki-a nie zostały spełnione w odniesieniu do nauki Kościoła w kwestii aborcji-deklaracje papieskie nie stanowią nauki nieomylnej.

Przyczyna, dla której Kościół powstrzymuje się od zajęcia nieomylnego stanowiska, jest oczywista.

Po pierwsze, historia stanowiska Kościoła rzymskokatolickiego w kwestii aborcji była-jak stwierdziliśmy - pełna wszelkiego rodzaju sprzeczności. Jedynie doktryna, która "zawsze głoszona była w Kościele rzymskokatolickim jako artykuł wiary "stanowi przedmiot dla nieomylnych deklaracji wygłaszanych ex cathedra. Ciągła, niepodważalna tradycja w kwestii aborcji pojmowanej jako zabójstwo w każdym przypatku -nie miała w historii Kościoła miejsca. Nieomylne twierdzenie w tej sprawie jest niemożliwe, mimo otaczającej papieskie deklaracje pozornej aury nieomylności, bez względu na ich status formalny. Jedynym konsekwentnym twierdzeniem jest to, że aborcja dokonywana celem utajenia cudzołóstwa i wiarołomstwa winna być absolutnie potępiona.

Po drugie, wciąż nie są rozwiązane niektóre teologiczne kwestie dotyczące aborcji: doktryna hylomorfizmu, moment, w którym następuje uczłowieczenie embrionu, relacja między stosunkiem płciowym a prokreacją. Kwestie te winny być rozstrzygnięte zanim nauka Kościoła odnośnie aborcji zacznie mieć charakter czysty i niedwuznaczny.Towarzystwo Humanistyczne
Humanist Assciation