[ Strona główna ]

ARTE

w Racjach

STYCZEŃ 2022


EDUKACJA SEKSUALNA W POLSCE[ Kliknij na link, żeby obejrzeć film z polskimi napisami ]


Zawieszone zajęcia z edukacji seksualnej, moralność seksualna głęboko zakorzeniona w katolicyzmie i rząd, który otwarcie potępia mniejszości seksualne - kwestia seksualności głęboko dzieli polskie społeczeństwo. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji tylko zaognił już i tak bardzo napiętą sytuację, a tysiące ludzi w Polsce i na świecie postanowiło wyjść na ulicę w ramach protestu i solidarności z polskimi kobietami. W konserwatywnej Polsce nie ma obowiązkowej edukacji seksualnej. Szkoły oferują jedynie przedmiot fakultatywny "Przygotowanie do życia w rodzinie", którego treści często kształtowane są przez arcykonserwatywne poglądy Kościoła. Szkoły mają wprawdzie możliwość wyjścia poza te warsztaty edukacyjne przy pomocy organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, w praktyce ma to jednak miejsce tylko w kilku dużych miastach. Jeśli partia rządząca PiS postawi na swoim, ta możliwość wkrótce też może przestać istnieć. Nowy projekt ustawy ma na celu kryminalizację edukacji nieletnich pod groźbą pozbawienia wolności do trzech lat. Projekt został zainicjowany przez sojusz "Stop pedofilii", którego celem jest „ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą seksualną ze strony ideologii LGBTQ”. Ich homofobicznie motywowana krucjata przeciwko edukacji seksualnej jest wspierana przez rząd i pojawia się w czasie, gdy klimat społeczny dla osób nieheteronormatywnych w Polsce staje się coraz bardziej niebezpieczny. W międzyczasie prawie 80 gmin i powiatów ogłosiło się tek zwanymi "strefami wolnymi od LGBT". Jak osoby LGBTQ żyją w takim klimacie? Telewizja arte towarzyszy młodym Polkom i Polakom w walce o postępową edukację seksualną i otwartą Polskę.


Racje - strona główna
Strona "Sapere Aude"