Hańderek, Obirek, Dominiczak

Wiara, nadzieja i miłość, czy cierpienie i posłuszeństwo? Jakie wartości wyznaje Kościół katolicki i jakie popiera w praktyce? Dlaczego cierpienie chwalili Jan Paweł II i Matka Teresa z Kalkuty, która twierdziła, że cierpinie biedaka jest piękne i odmawiała podawania środków przeciwbólowych umierającym na raka?

[ Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania naszej najnowszej rozmowy ]


J.A. Haught
Święty koszmar


A. Dominiczak
Bez miłosierdzia


P. L. Williams Watykan zdemaskowany

P. Naperała
Żołnierz i filozof - T. Kościuszko przeciw królom, carom i kościołom


B. Russell
Religia i nauka


B. Devos
Byłem w Opus Dei


Ch. Hitchens
Misjonarska miłość


"SAPERE AUDE"
HUMANISTYCZNY THINK TANK

Center for Inquiry Transnational - Polska
&
TOWARZYSTWO
HUMANISTYCZNEWitamy na naszej stronie internetowej!

Uwaga! Ta strona może się nie spodobać dogmatycznym i autorytarnym fundamentalistom - religijnym lub niereligijnym![STRONA POLSKA]

logo

"SAPERE AUDE"
HUMANIST THINK TANK

Center for Inquiry Transnational - Poland
&
POLISH HUMANIST
ASSOCIATIONWelcome to our website!

Warning! You may dislike this site if you are a dogmatic and authoritarian fundamentalist - religious or irreligious![SITE IN ENGLISH]